Onze club volgt sportief een diep doordacht opgezet meerjaren judo-opleidingsplan met een leeftijdsgerichte judo-ontwikkelingslijn. Aansluitend wordt parallel zo dicht en zoveel mogelijk de judo leerlijnstructuur, met de vooropgestelde judo-eindtermen voor de respectieve kyu- en dangraden, van de Vlaamse Judofederatie gevolgd.

Onze sportieve ambitie is te excelleren in een kindvriendelijke clubomgeving, te beginnen met kleuterjudo, met het oog op een zo breed mogelijk gerichte ontwikkeling, en ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren zich sportief en sociaal-emotioneel maximaal kunnen ontplooien.

De judogetalenteerde jongere binnen onze club die de ambitie heeft het beste uit zichzelf te halen en zich te ontplooien tot judotopper op hoog niveau willen wij zeker aanmoedigen en bijstaan. Die talenten verdienen onze expertise van jarenlange judo-ervaring en de nodige sportspecifieke begeleiding in hun ontwikkeling en ontplooiing tot absolute topsporter.

Judo Ippon Ryu Brugge ondersteunt en accordeert volledig met het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht:

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelenIn een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.